Strategi for biodiversitet

Hedensted Kommune har den 29. juni 2022 vedtaget Strategi for biodiversitet
Forside - biodiversitetsstrategien

Biodiversitet betyder mangfoldighed af arter, både planter, dyr, svampe mv. 

Biodiversiteten er i krise. Både arter, deres genetiske variation og levesteder forringes og forsvinder hver dag. Hedensted Kommune vil sammen med kommunens borgere, virksomheder, institutioner mv. arbejde for at stoppe tilbagegangen af biodiversiteten. 

Strategi for Biodiversitet i Hedensted Kommune, skal være fundamentet for dette arbejde, og visionen er, at vi alle skal kunne se os selv bidrage fx ved at give mere plads til biodiversitet og fortælle de gode historier. 

Der er i samarbejde med Grønt Råd udpeget fem indsatsområder hvor biodiversiteten kan styrkes:

  1. Eksisterende natur
  2. Landbrug/skovbrug
  3. Private haver
  4. Virksomheder
  5. Kommunens egne arealer, inkl. institutioner og administration.

Biodiversitetslogo

Se Strategi for biodiversitet i Hedensted Kommune