Skovrejsning

Hedensted Kommune vil plante 830 hektar skov inden 2030. Det skal medvirke til at realisere målene om 70 % CO2 reduktioner inden 2030.
Skov

Det er kun muligt at realisere målet ved både at bruge offentlig og privat jord til skovrejsning. Derfor tilbyder vi dig som lodsejer en unik mulighed for at få plantet skov på en del af din jord, hvor virksomheder og private sponsorerer træerne. Det er frivilligt, om du vil benytte dig af tilbuddet.

Hvorfor plante skov?

Fordi skov bidrager til den grønne omstilling. Skov kan lagre CO2, give mere varieret natur, styrke biodiversiteten, skabe attraktive lokalområder og bidrage til dit klimaregnskab.

Hedensted Kommune understøtter borgere og virksomheder, der ønsker at plante skov, og har frem til 30. november 2023 open call, hvor skovprojekter kan meldes ind. 

Skovtyper & tilskud

1. Folkeskov på privat eller offentlig jord. Der gives 48.640 kr. pr. hektar i tilskud. Lodsejer  er med i designfasen og får CO2-optaget, samt naturligvis retten til fremtidig skovdrift og jagt.
2. Biodiversitetsskov på privat jord. Der gives 48.640 kr. pr. hektar i tilskud. Der plantes udelukkende hjemmehørende træsorter, som styrker biodiversitet og eksisterende dyre- og planteliv. Du kan selv vælge, hvor stort et areal, der ønskes til selvsåede træer.
3. Klimaskov på privat jord. Der gives 64.000 kr. pr. hektar i tilskud. Der plantes træsorter, der binder særligt meget CO2. Du involveres i designfasen og har ret til fremtidig skovdrift.
CO2-optaget ejes fremadrettet af virksomheden, der sponserer træerne.

Du kan se brochuren "millioner af træer skal plantes" her.

Kontakt

Marc Reseke

Klima, Miljø og Byg / Vækst, Teknik og Fællesskab

Tlf.: +4579755584

Send e-mail til Marc Reseke