Skoven beskytter drikkevandet

Det første skovrejsningsprojekt, der realiserer i regi af Hedensted Kommunes klimaplan, giver ikke bare en hjælpende hånd til klimaet, men er også med til at fremtidssikre vigtige drikkevandsressourcer i Snaptun.

Glud Vandværk og Growing Trees Network har netop indgået en aftale om rejsning af i alt 5,7 hektar løvskov i Snaptun i Hedensted Kommune. Skoven bliver plantet oven på et såkaldt BNBO-område, så vigtige drikkevandsressourcer i området bliver beskyttet for eftertiden. Parterne indkalder til fælles plantedag 30 maj kl. 15.00-16.30 for projektet.

Det er Glud Vandværk, der har taget initiativ til projektet, som er det første, der realiseres i regi af Hedensted Kommunes klimaplan, hvor der skal rejses op mod 830 hektar skov frem mod 2030. Projektet bliver det afsluttende projekt, som den nu afgåede formand for Glud Vandværk, Johnny Sørensen, igangsætter i hans 25 år som formand og 50 år som bestyrelsesmedlem i vandværket. 

Johnny Sørensen ser frem til det nye projekt, som kommer til at medvirke til at der er rent drikkevand i lokalområdet i mange år frem: 

- Det er nødvendigt, at vi gør mere for både klima, biodiversitet og drikkevand. Ved at plante skov kan vi gøre alle tre ting på en gang, så vi synes, at projektet er en rigtig god idé, også fordi vi gennem et samarbejde med skovrejsnings-NGOén Growing Trees Network kan gennemføre projektet på en let og overskuelig måde, som hele vores lokalsamfund kan deltage i og få glæde af. 

Du finder programmet for plantedagen d. 30/5 her

FAKTA: 

  • De i alt 5,7 hektar jord er i dag udlagt som landbrugsjord og ejet af Glud Vandværk. 
  • Glud Vandværk, Growing Trees Network og Naturplant samarbejder om at tilplante skoven. En del af aftalen indebærer, at skoven i de første par år vil være indhegnet og blive fulgt nøje, så der løbende plantes nye træer, hvis det er nødvendigt.
  • Den nye skov som ligger omkring vandværket i Snaptun, vil være offentlig tilgængelig efter reglerne om færden i privat skov. Med stier ind igennem.
  • Skoven bliver pålagt fredskovspligt, som sikrer skovens bevarelse i fremtiden.
  • I første omgang plantes der 3,6 hektar til maj og 2,1, når høsten er overstået efter sommerferien.
  • De i alt 22.800 træer, der skal plantes i området ved Snaptun er doneret af HOLMRIS B8 og virksomhedens kunder.
  • Lokale borgere, foreninger, skole mv. vil blive invitereret til plantedag 30. maj fra. kl. 15-16:30. 

Kontakt

Marc Reseke

Klima, Miljø og Byg / Vækst, Teknik og Fællesskab

Tlf.: +4579755584

Send e-mail til Marc Reseke