BioScape

BioScape er et naturgenopretning- og biodiversitetsprojekt, hvor Region Midtjylland med 8 partnere fokuserer på tre pilotprojektområder.

BioScape – Åstrup Kær i Hedensted Kommune

BioScape - improving Biodiversity in the landScape er et femårigt EU LIFE Biodiversity projekt, der løber fra oktober 2021 til oktober 2026. 

BioScapes overordnede mål:  

BioScape Mål

I Hedensted Kommune er projektområdet Åstrup kær. Området er karakteriseret af naturtyper beskyttet under Naturbeskyttelseslovens §3. Ca. 23 arter på den danske Rødliste har hjemme i Åstrup Kær, heriblandt viben og odderen. Dog er området stærkt fragmenteret, hvilket gør levevilkårene for de hjemmehørende arter svære. Vandløbet Rårup Å løber gennem Åstrup Kær før det munder ud i Skjold Å. Dette skæringspunkt udsætter nærliggende bygninger og infrastruktur for oversvømmelse.

I projektet arbejdes der for tiltag i området, som både skal reducere skadeomkostningerne når vandløbet løber over sine bredder og samtidig forbedre naturen og sammenhængen mellem naturområder, samt gendanne natur. 

Læs mere om projektet på Life-BioScape

 Bioscape Logo