Bæredygtig varmeforsyning

Mange boligområder har mulighed for at få kollektiv varmeforsyning. Nogle kan blive koblet til et eksisterende fjernvarmenet mens andre må tage sagen i egen hånd. Uanset hvilken løsning der kan lade sig gøre for dig, er der hjælp at hente.

Udrulning af fjernvarme har de seneste år fået stor opmærksomhed – særligt i forbindelse med energikrisen, hvor mange fik voldsomme prisstigninger på deres varme. I den forbindelse besluttede regeringen at der skal sættes fart på omstillingen, og at alle byer med naturgas, skal konverteres så hurtigt som muligt.
Hedensted Kommune har flere indsatser i gang, som skal understøtte dette. Det foregår blandt andet i samarbejde med de eksisterende fjernvarmeselskaber. Her er mulighed for at nogle landsbyer kobles sammen med eksisterende fjernselskaber, og andre steder kan de eksisterende selskaber bidrage til at finde andre løsninger.
Endelig er der også nogle områder, der anses for at være for små til at de eksisterende selskaber kan bidrage. Her er også hjælp at hente, da muligheden for at lave helt lokale varme fællesskaber er til stede.

Hvad gør man hvis man stadig har olie eller naturgas?
Hvis man som husejer endnu ikke har fået afklaret hvilke muligheder man har når energiforsyningen skal skiftes, er det en fordel først at kontakte et nærliggende fjern-varmeselskab eller kommunen, for at høre om det område man bor i allerede ligger in-denfor et område, hvor der er gang i et projekt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det være relevant at finde sammen med nogle naboer, grundejerforening eller lokalråd og finde ud af om der er interesse for et projekt.

Hvilke løsninger er relevante?
Når man skal beslutte sig for relevante løsninger, skal man have en fagspecialist involveret. Der er nemlig flere muligheder, og det handler i sidste ende om at vælge det projekt, der har den største samfundsmæssige gevinst. Når vi taler om samfundsmæssig gevinst tages der nemlig både højde for brugerøkonomi, selskabsøkonomi og miljø.

Kan det være relevant med individuelle løsninger?
Det kan være nødvendigt at vælge individuelle løsninger, men dette anbefales først i det tilfælde at der enten ikke kan skabes opbakning til fælles løsninger, eller økonomien ikke er god nok ved de fælles løsninger.


Du kan læse mere om de lokale fællesskaber på siden om lokal fællesvarme her.