ESGreenTool - mere klimavenlige landbrug

Ved hjælp af et nyt klimaberegningsværktøj får udvalgte, lokale bedrifter ny viden om, muligheder og udfordringer ved gøre deres landbrug grønnere og reducere udledningen af CO2.
Gulerødder - nyt projekt skal mindre klimaaftrykket i lokale landbrug

Et partnerskab bestående af Østjysk Landboforening og kommunerne i Hedensted og Horsens står bag et projekt, som skal give lokale landbrug konkrete redskaber til at reducere deres klimabelastning. 

Centralt i projektet er det såkaldte ESGreenTool, et IT-værktøj, der blandt andet beregner udledningerne af klimagasser for en hel landbrugsproduktion opgjort på CVR nr.

Beregningerne i klimaværktøjet bygger på den enkelte bedrifts egne data.

I alt 15 bedrifter er med i projektet, som løber frem til 2025.