Kan opstillingen af grøn energiforsyning styrke lokalområdet?

Overskriftens spørgsmål er omdrejningspunktet for et dialogmøde, der netop er blevet indkaldt for alle borgere i Sindbjerg Sogn. Dialogmødet afholdes i relation til et indkommet forslag om at opstille et større vedvarende energianlæg Nord for Lindved.
Vindmøller

Som et led i Kommunens klimplan skal der produceres mere grøn strøm indenfor kommunens grænser. Derfor udsendte Hedensted Kommune i 2023 et Open Call om etablering af VE-anlæg. Processen har til formål at screene mulighederne for at etablere VE-anlæg i Hedensted Kommune baseret på reelle og konkrete indmeldinger fa borgere, projektmagere og andre interesenter. 

Et af de indkomne forslag omhandlede muligheden for at etablere et større vedvarende energianlæg Nord for Lindved, der både gør brug af sol- og vindenergi. Projektet har indtilvidere været til behandling på Klima og Vækst' udvalgsmøde d. 4. december 2023. Her blev projektet udpeget som realiserbart og som værende i tråd med kommunens ambitioner, som fastlagt i Hedensted Kommune Klimaplan samt den strategiske Energiplan.

Som en del af et pilotprojekt med den uvilidige rådgiver Energitjenesten har vi indkaldt borgerne i området til et dialogmøde omkring projektet. 

Dialogmødet er for alle, både husejere og huslejere, i Sindbjerg Sogn. 

Invitationen til dialogmødet kan findes her

Referatet fra udvalgsmødet i Vækst og Klima d. 4/12 2023 kan findes her under dagsordenpunkt 154. 

Projektbeskrivelsen til forslag om opstilling af VE-anlæg Nord for Lindved kan findes her