1. spadestik på termovej

Danmarks første termovej ligger i Hornsyld og den blev færdig i 2021. Nu er der taget første spadestik til de 12 parcelhuse, der kommer til at få glæde af termovejen.

Billedet viser fra Venstre: Ole Vind, Borgmester, Hedensted Kommune; Mads Skifter, udvikler af 12 boliger på Vestergårdsmarken; Theis Raaschou Andersen, VIA Universtiy College.

Tilbage i 2018 indviede kommunen en klimavej ved Dalbyvej i Hedensted. Den løser to af tidens store klimaudfordringer, da den både kan håndtere den stigende mængde regnvand og samtidig producere bæredygtig varme. Dette forsøgsprojekt viste så positive resultater, at der er blevet videreudviklet på konceptet og det har ført til opførelsen af Danmarks første termovej.

Teknologien bag termovejen er kort fortalt, at termovejens nedgravede termonet udnytter jordens naturlige energi. Vandet fra boligområdet og fra vejen ligger sig i et stort bassin under vejen. I bassinet er der anlagt varmeslanger, som fungerer særligt godt, når der er vand omkring dem. Disse slanger opsamler varme, som leveres ind til boligerne. På den måde udnyttes det regnvand, som der til tider vil være for meget af, til opvarmning af boligerne. Når det er holdt op med at regne, og der igen er god plads i vandløbene, ledes vandet fra vejen ud i vandløbet eller regnvandsbassinet, så der atter er plads til en gang skybrudsvand under vejen. På den måde er termovejen et værn mod, at boligerne omkring bliver påvirket ved ekstrem nedbør.
Samtidig giver Termovejen beboerne mulighed for at nedkøle deres huse med passiv køling på varme sommerdage, som er et af de største problemer i nybyggede huse.
Søren Erbs Poulsen fra VIA University College i Horsens, leder af termovejsprojektet, udtaler:
”En dugfrisk analyse fra Bolius viser, at det største problem i nybyggeri er for høje indendørstemperaturer. Med termovejen vender vi det problem til en fordel ved at fjerne og lagre den uønskede sommervarme fra husene i jorden til fyringssæsonen. Termovejen er en fremtidssikret klimaløsning vi kan være fælles om i nybyg men også derude, hvor fjernvarmen ikke rækker.”
Vejen bliver en kombination af en klimavej og et termonet og skal dermed både sikre boligområdet mod ekstreme mængder regnvand og samtidig levere vedvarende, kollektiv f

orsyning af varme og køl til områdets beboere.

Det er GS Bolig, der står for byggeriet af de 12 parcelhuse. Byggeriet starter medio november og forventes afsluttet inden sommerferien 2024.